Януарското заседание на Общински съвет-Асеновград премина без особени дебати и разисквания по точките от Дневния ред. Имаше един-единствен актуален въпрос във връзка с ремонта на парка на ул. „Цар Освободител“.

Около 40 предложения бяха подложиха на гласуване от общинските съветници на Асеновград по време на 47-то Редовно заседание. Извън тях в началото на сесията Екатерина Гешева от БСП отправи актуален въпрос, съдържащ няколко питания, във връзка с ремонтните дейности на парка на ул. „Цар Освободител“: кой е изпълнител на ремонта на парка; приключиха ли официално ремонтните дейности там; Общината прие ли обекта; защо асфалтовата настилка няма необходимия наклон и когато вали водата не се оттича и се образуват локви; Гешева попита още защо до момента няма осветление на територията на парка и след като в резултат на ремонтните дейности бяха демонтирани старите детски съоръжения, предвижда ли се в бюджета за 2023 г. да се поставят нови.

На въпросите зам.-кметът инж. Стоян Димитров отговори така: „Проектът, като проект не еприключил, спрян е заради лоши метеорологични условия, заради направата на саморазливната настилка, защото според изискванията за направата на такава трябва минимална температура от 10 градуса. До момента в Община Асеновград няма получен сигнал за проблем с асфалтовата настилка . След сезирането от Ваша страна, ще изпратим комисия, която да види има ли такъв проблем и същият да бъде отстранен. Уличното осветление е аварирало, на 20-ти е правен последният ремонт, смятаме, че за момента проблемът с уличното осветление е отстранен.“

По отношение на това, ще има ли нови детски съоръжения, в началото на ремонта на парка бе съобщено, че такива не се предвиждат, но сега инж. Димитров заяви, че в новия бюджет ще се заложи монтирането на такива, старите са премахнати, заради неотговаряне на изискванията за безопасност. Ще има детско съоръжение за деца до 12 г. и комбиниран фитнес уред.