До 24-ти май Община Асеновград набира предложения за членове на Съвета на децата. Това обявиха от градската управа с уточнението, че за членове на Съвета могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст между 13 и 16 години.

„Съветът на децата е създаден като консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Неговата цел е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата“, поясняват от Община Асеновград във връзка с набирането на членове на този детски съвет. Всъщност неговите членове са по-скоро тийнейджъри – на възраст от 13 г. до 16 г. Уточнява се, че: всяко дете може да кандидатства за член на Съвета на децата в едно от следните направления:
– Членове на училищни форми за самоуправление или на детски /младежки съвети, парламенти;
– Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
– Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители или доброволци в социални услуги за деца;

Могат да се изпращат и индивидуални кандидатури. Сред критериите, на които трябва да отговаря кандидатът за член на съвета са: активност, креативност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, организаторски умения и др.

До 24-ти май ще се набират кандидатурите, а до седмица след това комисия, назначена от кмета на Община Асеновград, ще разгледа постъпилите такива и ще извърши подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение. До 15-ти юни одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител на Пловдив.
Може да се кандидатства на място в Общината, по пощата на адреса на общинската администрация или чрез e-mail: obshtina@asenovgrad.bg