На 26-ти октомври ще бъдат разгледани и подложени на гласуване 35 предложения.

В 9 ч. сутринта тази сряда в зала 601 трябва да започне октомврийската сесия на Общински съвет-Асеновград. Първоначално представеният дневен ред включва 35 точки, както и представяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Асеновград и сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2022 година. Информацията е придружена от обяснителна записка и приложения за изпълнението на основните параметри в приходната и разходната част на бюджета на Общината, разчета на капиталовите разходи и сметките за средствата от ЕС. Отново ще има гласуване на предложения за отдаване на обекти под наем, сред които и такива в асеновградски села, отнасящи се до помещения в читалището в с. Козаново и зъболекарски кабинет в Стоево. На търг се обявяват павилион в ОУ „Никола Вапцаров“ и столът в ОУ „Отец Паисий“. Има няколко докладни записки от кмета на града д-р Христо Грудев, част от които се отнасят до промяна разчета за финансиране на капиталовите разходи на Общината за 2022 г. и приемане на планово задание за изработване на Общ устройствен план. Има и цели 8 предложения, свързани с постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности – почти всички от тях се отнасят до отпускане на еднократни социални помощи, но има и такива за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, за финансова помощ за отбелязване на Световния ден за борба срещу диабета, както и за подпомагане на пътуващи от с. Избеглии ученици. ТВ САТ КОМ ще предава на живо цялото заседание на местния парламент.