Мария Драганова е новият ликвидатор на Обреден дом – Асеновград. Решението взеха единодушно днес общинските съветници. Предложението бе разгледано от старейшините като допълнителна точка, включена в дневния ред тази сутрин. Новият ликвидатор ще бъде назначен за срок от три месеца и ще получава месечно възнаграждение от 1000 лв.
Припомняме, че до скоро ликвидатор на общинския обреден дом бе Венцислав Василев, който в продължение на 10 месеца не успя да доведе процедурата по ликвидиране до край и през август поиска да бъде освободен от длъжността.