НЧ „Родолюбие“ е едно от най-старите у нас. През далечната 1873 г. Отон Иванов и съмишленици основават първото читалище в Станимака, което тогава носи името „Родопа“. В годините то непрекъснато се развива, даряват се книги, които обогатяват библиотечния фонд – през 1944 г. Христо Шипков подарява 3000 тома, своята лична библиотека. И през 1960 г. вече е открита сградата на НЧ „Родолюбие“, такава, каквато я познаваме в наши дни. Припомняме, че в момента в читалището се извършва мащабен ремонт, който има за цел подновяване на културното средище, но запазване на автентичния му вид. Идеята на читалищните дейци сега е юбилейната годишнина да бъде отбелязана с множество мероприятия в навечерието на 1-ви ноември, Денят на народните будители. Това означава, че до тази дата ремонтните дейности би следвало да приключат. Фактът, че те са към края си, потвърди за ТВ САТ КОМ зам.-кметът по строителството инж. Стоян Димитров.

Така годишнината би трябвало да бъде отбелязана подобаващо с новия облик на читалището. От самото читалище планират юбилеен концерт, театрална постановка, представяне на книга и изложба, като същевременно бъде изработена и красива табела: „150 години НЧ „Родолюбие“. За да бъде осъществено всичко това, се търси съдействие от Общината. Кандидатства се за финансово подпомагане в областта на културата. Общо очакваните разходи за честването са над 4500 лв., исканата подкрепа от общинската администрация е в размер на 2500 лв. За тази цел искането вече е разгледано от комисия и предложението, което ще бъде гласувано по време на октомврийската сесия на Общински съвет-Асеновград, е читалището да бъде подпомогнато със сумата от 1000 лв. Уточнява се, че досега комисията е гласувала за честване на годишнини на читалища да се отпускат по 800 лв., но предвид това, че читалището е най-голямото на територията на общината, както и кръглата годишнина, се предлага проектното предложение да се подкрепи с 1000 лв. Разбира се, на самото заседание може да бъде предложено и завишаване на тази сума.