Ноемврийското заседание на Общински съвет-Асеновград може да се каже, че премина рутинно, без особени разисквания на точките от Дневния ред. Предложенията, подложени на гласуване бяха 25, повечето от които отнасящи се до отдаване на обекти под наем или продажба на такива, промяна предназначението на поземлени имоти, отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се и др. подобни. Преди да започне гласуването по точките от Дневния ред имаше поставен актуален въпрос от Селим Емин от ПП ДПС. Той бе във връзка с парка в кв. „Зъбчето“. Емин посочи, че той лично е забранил на детето си да преминава през този парк. По неговите думи голяма част от пейките и детските съоръжения са изпочупени, често стават  и сбивания.
Кметът отговори, че Община Асеновград е запозната със състоянието на парка и детската площадка. Той уточни, че в близост се продават алкохолни напитки и това, че в парка сядат хора, употребяващи алкохол, съответно също е известно.
Ние направихме проверка на място, която показа, че действително в парка има доста лица, употребяващи алкохол в ранния следобед. Те обаче бързо изчезнаха, преди да успеем да им зададем своите въпроси. Възрастните хора, събиращи се тук ежедневно обаче споделиха, че всъщност пиенето на алкохол и играенето на комар по пейките започва още от сутринта.
А живеещите в близост искат паркът да бъде приветливо място. Част от тях са се погрижили да засадят дръвчета и да ги поливат. Опазването на чистотата обаче е голям проблем.
Колкото до отказа на наемателите на търговските обекти, кметът на града уточни, че отказалите се не са посочили причината за това. А за непристойно поведение и вандалски прояви в този парк Общината е сезирала няколкократно районното полицейско управление, последният сигнал е от този месец, допълни градоначалникът.

Подробности – очаквайте тази вечер в новинарската ни емисия от 19:30 ч. и 22:00 ч.