Областният управител на Пловдив инж. Илия Зюмбилев  издаде решение за спешна мярка за пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по 37 линии. Община Пловдив успя да подсигури транспортното обслужване на населението по междуградските линии от квотата си в Областната и Републиканската транспортни схеми до провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки. Подписани бяха 12 договора, за превоз на пътници по направленията между Пловдив и София, Варна, Кърджали, Смолян, Асеновград, Карлово, Раковски, Кричим, Хисаря, село Марково, село Храбрино и други. За някои от местата, осигурения превоз е единствен, тъй като няма избрани изпълнители от прилежащите им общини. Курсовете се изпълняват от началото на седмицата, като от Пловдивска администрация съобщават, че ще упражняват засилен контрол върху тях, включително и чрез видеонаблюдение. Информация за новите действащи разписания е поставена на автогарите от маршрутите.