От 17.30 ч. днес в Градската библиотека ще се проведе среща с доц. д-р Пламен Славов, на която ще бъде представена книгата „Историческа традиция и съвременни реалии на православното подвижничество и поклонничество от Русия в Света гора (XVIII-XXI в.)”.
Доц. д-р Пламен Славов е историк, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ и във Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив. Роден е в Асеновград и живее в Карлово. Автор е на две монографии, три студии и редица други научни публикации. Освен, че се занимава с научна и преподавателска дейност, той е и граждански и обществено ангажирана и активна личност. Избиран е за народен представител в 38-то, 40-то и 42-то Народно събрание.
Темата на втората му монография е традицията и съвременни прояви на православното поклонничество от Русия в Света гора в периода от XVIII до XXI в. Тя има съществен принос към проучването на живота на монашеството в Света гора и по-специално на руското поклонничество там през вековете. Авторът припомня, че Света гора винаги е била опора, убежище и светилник на православието, а Атон е единственият православен монашески център, който съществува без прекъсване от 1000 години. В книгата се застъпва тезата, че докато Атон съществува, ще го има и православието.
Модератор на срещата ще бъде София Бановска – библиотекар в Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров” гр. Карлово. Книгата ще бъде представена от доц. д-р Бойко Белегов – преподавател в ПУ „П. Хилендарски”.