През лятото от Община Асеновград съобщиха, че е кандидатствано за предоставяне на финансова подкрепа за извършване на целенасочена инспекция и последващи коригиращи действия към Държавна агенция „Безопасност на пътищата“. Това бе направено с цел предприемане на действия за повишаване на пътната безопасност, които включват опресняване на пътна маркировка или полагане на нова, монтаж на нови или подмяна на съществуващи пътни знаци и средства за сигнализация, монтаж или подмяна на ограничителни системи за пътища. Тогава бе споменато, че предстои да бъде извършена целенасочена инспекция на ул. „Александър Стамболийски“, като един от възловите участъци, на който са разположени много на брой жилищни сгради, училище, общинската болница, търговски обекти и денонощна аптека, както и заради множеството сигнали от граждани, живеещи в района, за предприемане на мерки за повишаване на безопасността на тази улица.
През последните дни на ул. „Александър Стамболийски“ течеше поставяне на нови пътни знаци именно по това направление. Бяха подменени такива, указващи наличието на автобусна спирка или на пешеходна пътека, за възможност на внезапна поява на деца на пътното платно, както и забраняващи престоя и паркирането на МПС.
Още през август от градската управа уточниха, че очакваните средства по въпросното кандидатстване пред държавата са в размер до 35 000 лв., като в сумата е включено и целенасоченото инспектиране. Още тогава стана ясно, че дейностите по предоставената подкрепа следва да бъдат изпълнени през зимните месеци.