В сградата на Областна администрация-Пловдив отново бе разисквана наболялата тема за междуселищния транспорт. Срещата бе по инициатива на областния управител д-р инж. Илия Зюмбилев, който се обърна към общините с покана да се обединят и да се пристъпи към писмено подаване на конкретни предложения, за да се стигне и до законови промени, така че хората да имат транспорт и да бъдат осигурени средства от бюджета по това направление. На срещата присъстваха и представители на асеновградската общинска администрация, в лицето на зам.-кмета инж. Петър Петров и началника на отдел „Организация на движението и транспорт“ Александър Бебев.

Разискваха се основните проблеми при организирането и осъществяването на обществения междуселищен транспорт. Бе споменато, че малки и отдалечени населени места от общините в Пловдивско са най-засегнати от нередовния транспорт или от пълната липса на такъв.

Сред предложенията, направени на срещата, са да има промяна в маршрутните разписания, съгласно демографските нужди, да се подобри възможността за закупуване на транспортни средства, които да покриват мрежата в дадена община, поради липса на финансов ресурс и др. Бе поставен и въпросът за държавна автогара в Пловдив, на който областният управител отговори: „Пловдив ще има държавна автогара. Очаква се получаването на лиценз.“ Уточнението бе, че тя ще се намира на Централната гара в Пловдив, като ще бъде начална, междинна и крайна спирка за автобусите. Областният управител изиска от общинските кметове да излъчат експерти, които да сформират работна група, заедно с такива на Областна администрация-Пловдив, които в най-кратки срокове да внесат своите конкретни предложения за промени в нормативната уредба на Република България. Самите предложения ще бъдат внесени от д-р инж. Илия Зюмбилев за разглеждане в Парламентарната комисия по транспорт и съобщения.