1,30 лв. за кв.м. в зона 1; 1,15 лв. за кв.м. в зона 2; 1 лв. за кв. м. в зона 3 и 0.90 лв. за кв. м. в зона 4. Това са предложените от кмета на Асеновград Емил Караиванов цени за наем на общински жилища, които да са актуални през вече настоящата 2018 година. Цените се запазват без промяна от предишната година „в предвид тежките социални последици от икономическата криза и фактът, че гражданите, настанени в общински жилища, са от най-засегнатите слоеве на населението”, се посочва в докладната на градоначалника. Въпросът предстои да бъде разгледан и гласуван от общинските съветници на Асеновград на редовното заседание, насрочено за 31 януари – следващата сряда.