Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, както и тази за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища, се удължават до 2027 година. Всяка от тях е с бюджет от по 240 млн. лв., уточняват от Министерството на образованието и науката. От Община Асеновград заявиха за ТВ САТ КОМ, че е кандидатствано за подобряване на сградния фонд и материалната база на две детски градини: за разширяване на „Бако Динчо“, по-конкретно за пристрояване на нова група и нейното обзавеждане, а също така и за ДГ „Радост“ в кв. „Долни Воден“ – за изграждане на изцяло нова сграда към нея и също цялостното й обзавеждане и оборудване.
Припомняме, че преди няколко години в три детски градини и две училища в Асеновград бяха извършени мащабни ремонтни дейности, които тогава бяха по проект “Образователна инфраструктура обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”. Обновяването бе извършено изцяло с европейски средства и бе осъществено в детските градини – “Надежда”, “Зорница” и “Пролет”, както и в двете средни училища – “Св.Св. Кирил и Методий” и “Св. княз Борис I”. През изминалата година бяха открити две спортни площадки – комбинирана в ОУ „Отец Паисий“ и за футбол в ОУ „Христо Ботев“, като средствата тук вече бяха осигурени по програмата на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища.
Всички тези проекти подпомагат придобиването на нов облик на училищата и детските градини, предстои да разберем дали ще бъде одобрено финансирането и на проектите за градините „Бако Динчо“ и „Радост“. „В момента се разглеждат всички документи за извършване на класиране в съответствие с критериите, определени в програмите и разпределяне на определения ресурс“, казват от образователното министерство, като допълват, че и програмата за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития също се удължава. Общежитията на студентите ще се ремонтират с до 200 млн. лв.