От Община Асеновград съобщават, че имат възможност да предоставят топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигурят храна. Услугата има възможност и достига до по-отдалечени местта, където хората изпитват сериозни затруднения да си осигурят прехраната. В допълнение към „Топлия обяд“ се предоставят и съпътстващи мерки, спрямо конкретните нужди на целевите групи.

Броят на целевите групи на този етап  е увеличен, и те вече са шест – лица и семейства с ниски или без доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи такива, лица – обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждани или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, бежанци.

Програмата за храни и основно материално подпомагане е със срок от  2021 – 2027 г. Срокът на проектът към общината изтича на 31 декември тази година. Но от градската управа, коментират, че предстои подаване на документи, и той се очаквада бъде удължен до 30 септември 2025 година. Стойността на проекта е над 97 000 лева и се извършва със съфинансиране от Европейския социален фонд плюс.