1 180 270,37 лева е сумата, получена от Община Асеновград, която местните управляващи е необходимо да похарчат за внедряване на мерки за енергийна ефективност на Спортна зала „Асеновец“. След пълен оглед на спортната сграда са определени дейностите, които ще бъдат извършени там. От информация на общинска администрация разбираме, че ще бъде направена външна топлоизолация на фасадните стени. В залата ще се монтира окачен таван с топлоизолация. В проекта е включена цялостна подмяна на подовото покритие с топлоизолация, стоманобетонова плоча и полагане на нова спортна настилка. Осветлението на сградата ще бъде изцяло подменено, без това в самата зала, то бе сменено при предходен ремонт. Санитарните възли също са включени в планираните ремонтни дейности. Предвидено е изграждане на климатична инсталация и фотоволтаична система, с които ще се минимизират разходите на ток за осветление и отопление на помощенията в сградата. От общинска администрация припомнят, че през настоящата година вече е извършен основен ремонт на покрива на спортната зала, в която тренират местни спортни клубове.
След приключване изброените ремонтни дейности, условията в Спортна зала „Асеновец“ ще се подобрят и тренировъчния процес на спортистите ще се провежда по-ефективно, а зрителите на спортните събития ще се чувстват по-комфортно, обещават местните управници. Кога ще започнат всички тези дейности и кога ще приключат, от общинска администрация не информират.