Приеха бюджета и инвестиционната програма на Община Асеновград за настоящата година. На днешното заседание на общинския съвет две от точките се отнасяха именно до заложените бюджетни средства и разчета за капиталовите разходи и те бяха приети, макар и не с единодушие. 

Както се очакваше, заседанието на Общински съвет-Асеновград, по време на което се гласуваха бюджетът и предложения разчет за капиталовите разходи за 2024 г., продължи няколко часа, след като определено не липсваха разкисквания, коментари и въпроси. Само Енко Найденов от БСП зададе няколко във връзка с разликата от заложеното в проектобюджета и разчета спрямо публичното им обсъждане и настоящите предложения. Забележките бяха отново, че има много преходни обекти, които така и не се изпълняват години наред, най-вече, че повече от половината от разчета е съставен от преходни обекти, както и че очакваните приходи от продажба са значително завишени, а в същото време са намалени значително очакваните разходи за реализирането на над 20 обекта. Този разчет за финансиране на капиталовите разходи е нереалистичен, заключи Найденов и посочи това като причина да не го подкрепи.

Димитър Янев от ПП-ДБ попита за автомобила за нуждите на общинска администрация в размер на 60 хил.лв., какво включва ремонтът на залата на общинския съвет за 120 хил.лв., както и ще се ремонтира ли Караралановото училище преди то да се срути.

Светозар Шуманов предложи и да се обърне внимание на необходимостта от изграждане на ограда на новите гробища и асфалтиране на част от пътя – нещо, което не се предвижда в инвестиционната програма.

След още няколко въпроса и по-скоро констатации относно преходни обекти, относно кварталите Долни и Горни Воден, овладяването на популацията на безстопанствени кучета и липсата на обект, свързан с изграждане на приют за бездомни животни и др. в крайна сметка разчетът за капиталовите разходи бе приет. Общинските съветници приеха и предложения бюджет в размер на близо 100 хил.лв., макар че и тук въпроси не липсваха – един от тях бе има ли намерение за теглене на нов общински дълг, като зам.-кметът по финансите Теньо Манолов отговори, че стандартно се залага такъв, но това не означава, че той действително ще се изтегли.

И така с 24 „За“, 6 „Против“ и 3 „Въздържали се“ бюджетът бе приет. Гласувалите против него, като Георги Самаров от ПП „Възраждане“ и Емил Караиванов от БСП, споделиха, защо не са подкрепили този бюджет.

Повече – гледайте тази вечер в новинарската ни емисия „Дневник“.