Близо 50 точки включва Дневният ред за предстоящата на 27-ми март сесия на асеновградския общински съвет. Почти 1/3 от предложенията се отнасят до Постоянната комисия по Образование и култура и са във връзка с искане на средства за организиране на събития, за провеждане на празници или участие на състави на фестивали и конкурси. ТС „Станимака“, Фолклорна формация „Карлък“, СК „Косара“, „Станимака – мюзик център“ имат нужда от средства за представяне на събития в чужди градове, Сдружение „Работилница за мечти“ – за провеждане на младежки театрален фестивал в Асеновград, организаторите на Ковашкия събор – за осъществяването му, една от точките е свързана и с провеждането на фестивал „Здравей, здраве“ в Асеновград. Няколко читалища на територията на общината искат финансиране, за да отпразнуват своите годишнини или за участие на техни състави на различни събития. Има и предложения за финансово подпомагане за издаване на няколко стихосбирки, както и на списание „Нов вечерник“.
Какво друго ще бъде разгледано на мартенското заседание: Докладна записка от кмета д-р Христо Грудев е свързана с одобряване на бюджетната прогноза в частта за местни дейности за периода 2025-2027 г.; 14 точки са към Постоянната комисия по общинска собственост, което означава, че се отнасят до разпореждане с имоти. Почти толкова са и предложенията за промяна предназначението на земеделски земи и поземлени имоти. Следва да се приемат и изменения на наредби, нов състав на комисии и др. подобни.
Как ще премине сесията, ще има ли допълнителни питания, отпадане или добавяне на точки към Дневния ред, може да научите, като гледате заседанието НА ЖИВО, следващата сряда от 9 ч. сутринта по телевизия ТВ САТ КОМ.