Общинските съветници трябва да решат кой ще изпълнява временно длъжността кмет на общината от края на мандата до полагането на клетва на новоизбрания градоначалник. За Асеновград предложението е тази дейност да изпълнява зам.-кметът инж. Стоян Димитров.

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация, когато кмет на община, район или кмет на кметство е регистриран като кандидат за общински съветник или отново се е кандидатирал за кмет, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ за неговата длъжност. Отново според същия закон се избира един от зам.-кметовете и това решение трябва да бъде подкрепено от повече от половината съветници. Мандатът изтича на 27-ми октомври, съответно Общински съвет-Асеновград трябва да вземе решението не по-късно от 20-ти октомври. В случая то ще бъде подложено на гласуване на 11-ти, по време на октомврийското заседание. Предложението е длъжността да изпълнява зам.-кметът инж. Стоян Димитров, който всъщност вече замества д-р Грудев, откакто той е в отпуск. Трябва да споменем и че останалите двама зам.-кметове на Асеновград са кандидати за общински съветници, което означава, че те не могат да бъдат избрани като заместници на Грудев.

Иначе в местните избори, освен кмета на общината, ще участват и кметовете на селата Златовръх, Избеглии, Козаново, Конуш, Леново, Мулдава, Нареченски бани, Нови извор и Червен. Поради това общинският съвет следва да избере и техни заместници.