Началникът на Регионално управление на образованието – Пловдив обяви конкурс за заемане на длъжността „директор” на 18 училища, намиращи се на територията на областта. Повечето от тях са в Пловдив, но едното е в Асеновград и това е Основно училище „Петко Каравелов“. Припомняме, че в момента длъжността директор в учебното заведение изпълнява Стоянка Бикова.

От РУО-Пловдив споделят какви са изискванията към кандидатите, за да бъдат допуснати да се явят на конкурса за директори, като необходимостта да имат поне 5 години учителски стаж, задължително да притежават образователна степен „магистър“ и др.

Конкурсът е писмен и устен. Писменият е под формата на тест, а устният е събеседване, което включва решаване на казуси и представяне на стратегия за управление на институцията. В комисията за провеждане на конкурса влизат трима представители на регионалното управление на образованието, както и по един на общинската администрация и на обществения съвет към училището, за което е обявен конкурс.

Документите се подават до 12-ти февруари в сградата на Регионалното управление в Пловдив или по електронен път. Към заповедта на директора на РУО за обявяване на конкурса са изброени всички нормативни актове, които кандидат-директорите трябва да познават, приложен е и списък с необходимата за кандидатстване за длъжността документация.