Асенова крепост

Надпреварата ще се проведе в 10 категории, от които 4 професионални, 4 художествени и 1 специално предназначена за българските общини. Отново ще има голяма награда в категория „Изборът на българите“, която ще бъде определена сред всички туристически обекти, включени в „100-те национални“ и „50-тте малко познати места“.
От Министерството на туризма уточняват, че кандидатури се подават онлайн, като формулярът за участие е опростен, разработен под формата на анкета, която се попълва и изпраща директно през сайта. Тук могат да бъдат научени всички условия, необходими за участие в конкурса.
На 23-ти ноември изтича срокът за подаване на кандидатурите. Два дни по-късно ще стартира онлайн гласуването сред одобрените. Може да се гласува само по веднъж за всеки участник в дадена категория.
Традиционно Община Асеновград се включва в конкурса, тъй като на територията й има не е една или две атрактивни туристически забележителности. Обикновено Асеновата крепост и Пещерата „Добростански бисер“ са сред предложенията, разбираемо защо. Крепостта се посещава ежегодно от хиляди хора от страната и чужбина, в края на всяка календарна година става ясно колко са туристите, посетили националния паметник на културата. За Добростански бисер вече е ясно, че пещерата е посетена от 2600 туристи през изминалия сезон, въпреки забавянето по отварянето на обекта за посетители с 40 дни. За около три месеца приходите от пещерата, влезли в бюджета на ОП „Туризъм“, възлизат общо на близо 14 хил.лв.
Предстои да разберем дали Асеновград ще участва в конкурса на Министерството на туризма и с кои обекти.