На 18.05.2024г. сградата на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград официално отвори врати. Специални гости на събитието бяха солистите и оркестърът на Държавна опера – Пловдив. Зрителната зала на изцяло обновеното, но запазило архитектурния си и автентичен вид читалище, бе препълнена от желаещи да гледат и слушат изпълненията. Зрителите бяха впечатлени не само от обновената съвременна обстановка, но и от богатата концертна програма. Бяха изпълнени арии и дуети от Верди, Моцарт, Бизе, Пучини, Маскани и др. Диригент беше директорът на пловдивската опера Диан Чобанов, а солисти – Божидар Божкилов, Мария Анастасова и Евгения Ралчева.

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев отправи приветствие към съгражданите си и към гостите. Той представи екипът, вложил усилия и сърце, за да бъде постигнат този резултат и новата визия на културния дом.

„Уважаеми съграждани, благодари Ви, че се отзовахте на нашата покана и сте днес тук, заедно да се насладим на концерта. В душата на всеки от нас има една нежна струна, която затрептява от изкуството. Когато това се случи, ние ставаме по-добри към себе си и към околните. Именно затова, на днешния ден, сме поканили Държавна опера – Пловдив с техните виртуозни изпълнители, за да накарат във всеки един от нас тази струна да затрепти. И така да бъдем по-добри един към друг. Нека да се насладим на тяхното изкуство“, каза пред присъстващите кметът д-р Грудев.

Сградата на НЧ „Родолюбие“ бе изцяло обновена по проект: „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград“ №:  BG16RFOP001-1.025-0007-C05.

По проекта се изпълниха: доставка и монтаж на нова енергийноефективна дограма, полагане на вътрешна топлоизолация на сграда, рехабилитация и пребоядисване на външните фасади, подмяна на покривната конструкция, подмяна на всички инсталации – електрическа, ВиК, сигнално-охранителна, пожароизвестителна и климатична, изграждане на отоплителна и вентилационна системи, въвеждане на енергоспестяващо осветление, ремонт и изграждане на нови санитарни възли, ремонт на всички зали и помещения в сградата. Изградиха се също така външна рампа, вътрешни стълбищни платформи и специализирани санитарни помещения за хора в неравностойно положение. Достави се и се монтира  ново сценично осветление с различни по вид и функции театрални прожектори, управлявани от модерен пулт за управление. Доставена е и изцяло нова акустична и озвучителна система. Изградена е нова сценична механизация, монтирани са нови театрални столове, завеси, сценично облекло и много други елементи.

Общата стойност на проекта бе 4 116 654,06 лв. Финансирането комбинирано – от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Фонд за устойчиви градове и съфинансиране от Община Асеновград.

Проект: КУЛТУРНА ИНФАСТРУКТУРА – ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“, ГР. АСЕНОВГРАД”, ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0007-C05, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.