Огнище на Инфлуенца по птиците констатира Българската агенция по безопасност на храните в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в Асеновград. В обекта се отглеждат над 150 хиляди птици. Причина за изпращане на пробите за изследване е наблюдаваната повишена смъртност от регистрирания ветеринарен лекар в обектите. Около засегнатия животновъден обект е определена 3-километрова предпазна зона, в която попадат редица населени места в област Пловдив, според споделената от Българската агенция по безопасност на храните информация. На територията на община Асеновград това е село Боянци, а от община Садово е село Моминско. В 10-километровата наблюдавана зона влизат: Крумово, Ягодово, Садово, Болярци, Катуница, Караджово, Кочево, Куклен, Руен, Избеглии, Козаново, Стоево, Златовръх, Мулдава и Лясково.
„С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение, ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта“, посочват от агенцията във връзка с установеното огнище на Инфлуенца при кокошки носачки в птицефермата. Казва се още, че се извършва проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.
За да не се създава паника, от Българската агенция по безопасност на храните напомнят, че „птичето месо и продуктите, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве.“