Окръжна прокуратура внесе в съда обвинителен акт спрямо зам.-кмета Димчо Темелков, за това, че на 14 август 2015 г., в Асеновград, като полицейски орган – началник на РУ на МВР-Асеновград, е спомогнал пет лица, извършили престъпление по чл. 194 ал. 1 от Наказателния кодекс – кражба, да избегнат спрямо тях наказателно преследване, без да се е споразумял с тях, преди да са извършили самото престъпление /след като лицата са били задържани от полицейски патрул е наредил да бъдат освободени, като не са им отнети, придобитите чрез кражбата вещи/ – престъпление по чл. 294 ал.4 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Темелков е предаден на съд и за това, че на 29 август 2015 г., в Асеновград е приел предложение от друго лице за дар – „да почерпи“, за да упражни влияние върху длъжностно лице – разследващ полицай от РУ на МВР-Асеновград, във връзка със службата му – да освободи задържано лице от Асеновград – престъпление по чл. 304б, ал. 1 от Наказателния кодекс. Вицекметът е предаден на съд и за това, че през периода от 13 март 2014 г. до 13 юли 2015 г. в Асеновград, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – началник на Районното управление, не е изпълнил задълженията си и е превишил правата си, като в 16 случая не е регистрирал съобщение до управлението за извършени престъпления от общ характер по заявления на различни лица, не е провел оперативно-издирвателна дейност, не е извършил проверка по постъпилото съобщение и не е докладвал материалите в районната прокуратура, като е приел, че не са налице достатъчно данни за извършено престъпление и въпреки наличието на такива данни е прекратил преписката, а в други 11 случая получените сигнали за извършени престъпления не са били регистрирани и по тях не е извършвана проверка, нито като заявителски материал, нито като преписка, и не ги е докладвал в прокуратурата в Асеновград.
Горните деяния е извършил с цел да набави за себе си облага – повишаване на оценката му като ръководител на РУ на МВР, кариерно израстване и получаване на поощрения и награди, и от тях е могло да настъпят вредни последици за МВР- уронване на авторитете и намаляване на доверието към работата на ораните на полицията – престъпление по чл.282 ал.2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл.26 от Наказателния кодекс.
Темелкова е предаден на съд и за това, че през периода от 24 януари 2015 г. до 3 юли 2015 г. в Асеновград, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице и в кръга на службата е съставил официални документи, касаещи дейността на служителите на РУ на МВР в които е удостоверил неверни обстоятелства, че в отчетния период са били получени по-малко от действителния брой сигнали за извършени престъпления от общ характер, с цел да бъдат използвани документите пред ръководството на ОД на МВР-Пловдив – престъпление по чл. 311 ал.1 във връзка с чл.26 ал. 1 от Наказателния кодекс.
По делото на съд са предадени и:
Ангел Ч., на 46 г., за това, че на 14 септември 2015 г., в качеството си на длъжностно лице – шофьор на товарен камион в „КМД“ ЕООД-Пловдив, противозаконно е присвоил чужди вещи – 21 литра гориво, собственост на „КМД“ ЕООД-Пловдив, връчени му в това качество да ги пази и управлява – престъпление по чл. 201 във връзка с чл.93 т.1 буква „б“ от Наказателния кодекс, както и
Иван Б., 49 г., за това, че в периода от 1 март 2015 г. до 14 септември 2015 г. в Пловдив и Асеновград, като служител в сектор „Криминална полиция“ към РУ на МВР-Асеновград, е пропуснал да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата, като не е извършил първоначални действия по разследване, относно наказателно преследване по чл.201 във връзка с чл.93 т.1 буква „б“ от НК, с цел да избави другиго – Ангел Ч. от наказание – престъпление по чл. 288 от Наказателния кодекс,
Иван Б. е предаден на съд и за това, че на 14 септември 2015 г. с цел да набави за себе си и за другиго – Ангел Ч., имотна облага е придобил и спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи – 21 литра дизелово гориво, за които знаел, че са придобити от Ангел Ч. чрез престъпление по чл. 201 във връзка с чл. 93 т. 1 б. „б“ от НК – престъпление по чл. 215 ал. 1 от Наказателния кодекс.
По делото са разпитани 128 свидетели, назначени експертизи, иззети веществени доказателства и др.
Най тежкото, предвидено от закона, наказание за престъпленията, в които Димчо Т. е обвинен е лишаване от свобода от две до осем години, като за част от деянията се предвижда и наказание лишаване от права.
Предвиденото от закона наказание за престъплението, в което Ангел Ч. е обвинен, е лишаване от свобода до осем години, както и лишаване от права.
Най-тежкото, предвидено от закона, наказание за престъпленията, в които е обвинен Иван Б. е лишаване от свобода от една до шест години, както и лишаване от права.