От днес влиза в сила промяната на Генералния план за организация на движението, свързана с ул.“Странджа“. От двупосочно, движението по нея става еднопосочно. Това решение е взето, поради факта, че участъкът не е достатъчно широк и разминаването на два автомобила създава затруднения. Движението е разрешено по нея от ул. „Отон Иванов“ към ул. „Богомилска“. Влизането в участъка в обратна посока е забранено. Новото изменение вече е обузначено и има монтирани пътни знаци. Промяната е съгласувана с Експертен съвет, Пътна полиция, Областно пътно управление, Районната служба по пожарна безопасност.