На 9-ти юни се проведоха изборите за юбилейното 50-то Народно събрание и членове на Европейския парламент от България. В Община Асеновград за изборите бяха разкрити 103 секционни избирателни комисии. 859 души бяха ангажирани с провеждането и коректното протичане на изборния процес на територията на Общината. От градската управа съобщиха, че от утре 25-ти юни, започва изплащането на сумите на членовете на секционните избирателни комисии. Това ще се извършва в часовият диапазон от 9:00 ч. до 16:00 ч. /без прекъсване/, в сградата на общинската администрация – на етаж II, вдясно от централния вход, на мястото на бившия банков клон. При получаването на своето възнаграждение членовете на комисиите задължително трябва да покажа валидна лична карта. Като сумите определени от ЦИК за ангажираните в изборите са различни взависимост от поста: председател – 275 лв., заместник –председател – 255 лв., секретар – 255 лв. На членовете на СИК ще им бъдат изплатени по 234 лв. Сумите може да са по-големи, ако членовете на СИК са участвали в обучение, включили са се в подреждане на изборните помещения или са представили протоколите в РИК.