ОУ „Христо Ботев” е учебното заведение в Асеновград, в което ще се приемат документи за участие в класирането за приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. Бъдещите осмокласници могат да подават своите документи на място, а също така и онлайн.

Националните външни оценявания за учениците от 4-ти, 10-ти и 12-ти клас вече приключиха. Сега остават единствено изпитите за седмокласниците, които ще се проведат на 19-ти и 21-ви юни и спрямо резултатите от които учениците ще могат да се запишат в учебните заведения, в които желаят да продължат своето образование. Самите резултати ще бъдат обявени до 2-ри юли. Те могат да бъдат проверени в електронната система: https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и уникален код за достъп, намиращ се в служебните бележки за допускане до изпитите, по същия начин, както проверката се извършваше и при останалите класове. Тук могат да бъдат разгледани и всички училища, съответните специалности, които те предлагат и др.

Всеки ученик може да избере един от двата начина за подаване на заявление за кандидатстване: онлайн или чрез подаване на документи в едно от определените за този прием училища-центрове. В Асеновград тази година това е ОУ „Христо Ботев“. Работното време на комисиите за прием на документи за първо класиране е от 08.00 ч. до 18.00 ч. от 08.07.2024 г. до 10.07.2024. Заявление по образец се получава на място, попълва се и се подава. За първи етап на класиране учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област.

При  подаване на заявление онлайн:

– входът в електронната система за кандидатстване отново се осъществява чрез същия портал https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп.;
– за всяка област /ако ученикът желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;
– въведените желания са видими в профила на всеки ученик;

Подробна информация за балообразуването, за самото кандидатстване, етапите на класиране и записване, както и допълнителните дати за изпити за тези, които по уважителни причини не са се явили на първоначално обявените могат да бъдат открити на сайта на образователното министерство, както и на Регионално управление на образованието-Пловдив, където се публикува актуална и полезна информация за учениците от Пловдивско.