Back school backpack back to school art objects school background color

По-малко от месец остава до изтичането на крайния срок за подаване на документи от родители на първокласници и осмокласници за отпускане на еднократна помощ. Припомняме, че на такова финансово подпомагане и тази година имат право семействата, в които децата са записани за първи път в първи или в осми клас. Тук няма подоходен критерий, поради което би трябвало всички, подали коректно своите заявления, да получат средствата. А те са разпределени на два транша – 150 лв. за първия учебен срок и толкова за втория, което прави общата сума от 300 лв.
В Дирекция „Социално подпомагане“ – Асеновград вече са подадени близо 440 заявления от семейства с първокласници, като на 417 помощта вече е отпусната. При осмокласниците подадените документи са над 370, отпуснати са средства на близо 330. На по-голямата част финансовата подкрепа вече е изплатена, останалите са в процес на обработка. Все още е рано да се каже дали повече или по-малко семейства на територията на асеновградска община са получили тази помощ в сравнение с предишни години, тъй като все пак крайният срок за подаване на заявленията изтича на 15-ти октомври. Около две седмици по-късно пък, или в края на октомври, ще изтече срокът за подаване на документи за помощ за отопление. В асеновградската дирекция до момента са подадени близо 3800 заявления по това направление, 3000 са одобрените. Помощта е отказана на почти 500 лица и семейства, като основен мотив е надвишаване на допустимия доход.