Общо 109 са изборните секции в община Асеновград. От имащите право на глас 57 528, към 20.00 часа, за Народно събрание са гласували 15 552 лица, което в проценти е 27.03% . Данните за избора на Европейски парламент показват, че към 20.00 часа от общо 53 256 имащи право на глас, своя вот са дали 15 108 лица, което в проценти е 28.37 %.
Сравнително ниска е избирателната активност и в Куклен, където жителите на общината гласуват в общо 14 избирателни секции. Към 20 .00 часа избирателната активност там е 23.76%, което означава, че от имащите право на глас 6 262, за Народно събрание са гласували 1488 лица.
Данните за избора на Европейски парламент са приблизително същите, гласували са 1451 от имащите право на глас, което в проценти е 23.17%,.
За област Пловдив, където се гласува в общо 542 секции данните показват, че имащите право да избират Народни представители са 288 990 човека, от тях са гласували 71 513, което в проценти е 24.75% , отчетени към 20.00часа
Избирателната активност при избора на Европейски парламент е 24.54, което означава, че от общо имащите право на избор 279 974 са гласували 68 713 лица. Сравнително спокойно премина изборния ден. Жалби за нарушения не са подавани. Проблем се оказа машинното гласуване, в част от секциите машините за гласуване  регистрираха един или друг проблем и се наложи да се премине към вот с хартиена бюлетина, съобщиха от РИК17-Пловдив.