Заседание на Общинския съвет по намаляване риска от бедствия се проведе в община Асеновград. То бе във връзка с предстоящия есенно-зимен период и готовността на структурите за функциониране в усложнени метеорологични условия. Освен общинското ръководство, в заседанието участваха и представители на детски градини, училища, Районното полицейско управление, Военното формирование, асеновградската болница, Агенция „Пътна инфраструктура“, EVN, ВиК и др.
По време на заседанието бе обърнато внимание на готовността за провеждане на нормален учебен процес през зимния период, по конкретно – осигуреността с горива за отопление, като бе уточнено, че по това направление засега ситуацията на територията на общината е нормална и няма сериозни опасения. Бе обсъдено и какви варианти има за организация на дейностите при нарушаване на доставките на ел. енергия, газ, храна и какъв е редът за преминаване към принудителни ваканции. Като причина за прекратяване на учебните занятия бе посочена например липсата на електрозахранване за няколко дни.
Обсъдиха се и важни точки за предприемане на действия при обилен снеговалеж, за техниката за почистване на пътя, прекъсване на ел. захранване и бързината, с която може да се реагира при такива ситуации.