Община Асеновград изпълнява проект № BG16FFPR002-5.001-0003 „Подобряване
качеството на атмосферния въздух в община Асеновград, финансиран по Процедура
„За по-чист въздух!“ по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Подмяната на стари отоплителни уреди има множество ползи, както за хората, така и
за околната среда. Ето защо всяко домакинство, което се отоплява на дърва и въглища
може да замени своя отоплителен уред безплатно. Ето защо е важно да го направите.

1. Енергийна ефективност: Новите уреди обикновено са значително по-ефективни,
което води до намалени разходи за отопление и по-ниски сметки за енергия.
2. Намаляване на емисиите: По-новите технологии са проектирани да бъдат по-
екологични, което означава по-малко емисии на вредни вещества и по-добро
качество на въздуха.
3. Подобрена безопасност: Старите уреди могат да представляват риск от пожари
или изтичане на въглероден окис. Новите уреди имат подобрени системи за
безопасност и контрол.
4. Повишен комфорт: Новите отоплителни системи обикновено осигуряват по-
равномерно и ефективно отопление, което води до по-голям комфорт в дома.
5. По-малко поддръжка: По-старите уреди изискват повече поддръжка и ремонти.
Новите модели са проектирани да бъдат по-надеждни и дълготрайни.

Подмяната на старите отоплителни уреди не само подобрява качеството на живот и
намалява разходите, но и допринася за опазването на околната среда.

Всеки, който има желание може да го направи електронно на посочения линк
elektronno-kandidatstvane1.pdf (asenovgrad.bg) или на място гр. Асеновград, пл. „Акад.
Николай Хайтов“ № 4, сградата на Народно читалище “Родолюбие-1873“, ет. 2, стая 5.
След одобрение на кандидатите, представители на екипа на проекта уведомяват
гражданите по телефона за деня и часа, в който ще бъде направен оглед.