След малко повече от 10 дни са местните избори. На 29-ти октомври ще избираме новите представители на Общински съвет-Асеновград, което означава, че съвета в настоящия му състав ще бъде разпуснат. В сряда, 11-ти октомври, се проведе последното заседание на местния парламент преди края на мандата, по време на което нямаше особено много дискутиране по предложенията в Дневния ред. Част от тях бяха чисто процедурни. Едното бе свързано с определянето на зам.-кмета инж. Стоян Димитров за временно изпълняващ длъжността кмет на община Асеновград, както и на останалите заместници на кметове по селата, където настоящите такива са кандидати за този пост и за следващия мандат. Предложението бе прието с единодушие.

В края на заседанието общинските съветници за мандат 2019-2023, заедно с представителите на общинската администрация, се събраха за обща снимка. Такава бе направена и пред сградата на общината. А от банката председателят на общинският съвет Драгомир Георгиев благодари за ползотворната работа през периода, пожела успех на всички, кандидатирали се на предстоящите избори. За съвместната работа благодари и инж. Стоян Димитров.