Община Асеновград
Община Асеновград

Всички, които се интересуват от темата за бюджета на Асеновград за настоящата година, могат да присъстват на публичното обсъждане, обявено за следващия четвъртък, 31 март. Гражданите могат да изразят своето мнение, свързано с проекта за Бюджет 2022 г., както и да отправят предложение, свързано с него. „Целта на дискусията е представяне на плана за разходване на публичните средства пред гражданите, което е знак за прозрачно управление. Община Асеновград кани всички заинтересовани да присъстват, да изразят мнение, да отправят предложение, да задават въпроси“, казват от Общината с уточнението, че разработването и приемането на общинския бюджет е едно от най-важните решения и то трябва да се взема с активното участие на местната общност.
Така мнението на гражданите може да бъде изразено на спомената дата от 11:30 ч. в зала 601 – на III етаж в сградата на Община Асеновград, там, където се провеждат заседанията на Общинския съвет.
„Събитието ще се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и пропускателния режим в общината“, казват от администрацията в допълнение. Материалите по проекта за бюджета 2022 г. ще бъдат изложени на табло в Информационния център на общинската администрация, а също така и публикувани на сайта на Общината.