Около 3 месеца преди края на бюджетната година дойде време за приемането на бюджета и инвестиционната програма на Община Асеновград. Причината за забавянето бе политическата обстановка у нас през 2023 г. и в частност това, че не бе приет държавният бюджет. В крайна сметка по време на септемврийското заседание на Общинския съвет, две от предложенията бяха именно приемане на общинския бюджет, както и разчета за финансиране на капиталовите разходи на Общината. Колкото до разчета, или т.нар. инвестиционна програма, разбираемо защо част от посочените обекти вече са изпълнени. Зам.-кметът инж. Стоян Димитров заяви, че това са над 50% от програмата, както и че има сключени договори почти за всичко, с изключение на едва няколко обекта. Около 80% от инвестиционната програма пък има готовност да бъде изпълнена до края на годината, допълни Димитров. Но приемането на разчета и най-вече на някои компоненти от него повдигнаха различни въпроси. Емил Караиванов от БСП попита за обекта, свързан с изграждането на компостиращата инсталация, защо е заложено съфинансиране в размер на 12 млн. лв. Зам.-кметът инж. Стоян Димитров отговори, че се е наложило старият договор по старите цени да бъде развален. Направена е нова количествено-стойностна сметка и е обявена нова обществена поръчка. Финансовата й стойност е различна, но компостиращата инсталация е много важно начинание за община Асеновград, а съответно и за останалите общини в съдружие по проекта, поради което е решено всички те да участват в дофинансирането, разясни Димитров. Дяловото участие на община Асеновград ще е около 5 млн. лв.

Ферди Кадир излезе на банката и първо съобщи, че групата на ДПС няма да подкрепи разчета. Той заяви, че преобладаващите нови обекти в програмата са най-вече свързани със закупуване на компютри, принтери и друга подобна техника, докато липсват ремонти на основни улици. Кадир отправи и множество въпроси за улици, на които текат ремонтни дейности в момента, за новия кв. „Баделема 2“, за детски площадки, които не се осъществяват години наред и др. Той предложи нови точки, които да бъдат добавени към разчета, но нито едно от предложенията не бе подкрепено.

Екатерина Гешева от БСП предложи в парка на ул. „Цар Освободител“ да бъде изграден не само фитнес на открито, но и детска площадка, както и на ул. „Тутракан“ да бъде изградена такава и тези предложения бяха приети.

Спорен се оказа въпросът за актуалния разчет с включените допълнителни точки в него, след общественото осъждане и след други консултации, който не е бил предоставен на съветниците. Тази неуредици посочиха Ферди Кадир и Дамян Борисов. Така се стигна до изброяване на всички допълнителни обекти, които бяха уточнени и включени към разчета. В крайна сметка се стигна и до неговото гласуване и той бе приет.

Подобно на инвестиционната програма и предложението за приемане на бюджета на общината за изтичащата вече 2023 г. не се размина без обсъждане. Сред зададените към администрацията въпроси, имаше такива, свързани с издръжката на детските градини, а също така и отнасящи се до поддръжката на спортните обекти. Част от изказванията, разбира се, на фона на наближаващите местни избори, бяха определени като политически и предизборни.

Във връзка с въпросите, отправени по направление спорт, се изказа кметът д-р Христо Грудев. Той заяви, че в момента тече процедура по закупуване на 2000 седалки от Община Пловдив за стадион „Шипка“. А излизайки пред съветниците, малко преди края на мандата, кметът не пропусна да отбележи, че е доволен от съвместната им работа през изминалите 4 години. След тези думи последва още известно дебатиране във връзка с приетите и неприети деца в детските градини в Асеновград, за реда, по който се определя приемът и прочие. За да се стигне и до прочитането на проекта за решение от страна на председателя на общинския съвет, гласуването на самото предложение за прием на бюджета и неговото приемане със 17 гласа „За“ , 6 „Против“ и 10 „Въздържали се“.