Шестил, явор, ясен, клен, бреза, кестен, албициа, каталпа, червен бук, червен дъб, чинар, върба, акация /бяла и жълта/, топола, липа, пауловния и рустифина, китайски мехурник – всички тези широколистни дръвчета ще бъдат на разположение на асеновградчани, които искат да се включат в тазгодишната кампания по засаждане на дръвчета върху общински терени. От Община Асеновград уведомяват, че на желаещите да участват в инициативата ще бъдат предоставени необходимите фиданки. За целта е необходимо да се подаде молба в Общината, като бъде посочен избрания общински терен за засаждане, вида и броя на исканите фиданки и телефон за връзка.
До 23.03.2018г. могат да се подават молби в деловодството на Информационен център, Община Асеновград, пл. „Акад.Н.Хайтов” N 9.

Кампанията се провежда за четвърта поредна година по инициатива на кмета д-р Емил Караиванов като израз на хуманната идея за съхраняване живота на Земята, посочват от Общината и определят инициативата като призив към всички да работим заедно за намаляването на въглеродния диоксид в атмосферата чрез засаждането на дървета.