С нова техника и софтуер за дирекции, отдели и звена ще се сдобие Община Асеновград, след като спечели финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г.  Одобреният проект е под наслов „Техническа помощ за община Асеновград“ и е на стойност близо 180 хил.лв.

„С отпуснатите пари ще бъдат закупени компютърни конфигурации, преносими компютри, сървър, скенери, специализирани копирни машини, интерактивни дисплеи и софтуер. За осигуряване на по-голяма публичност при обществени обсъждания, представяне на актуална информация и визуализация за хода на реализация на текущи проекти и друга информация, ще бъдат доставени 2 бр. самостоящи дигитални дисплеи за външна среда. Те ще да бъдат разположени на пешеходната зона пред сградата на общината – от там преминават най-много граждани и гости на града“, казват от общинската администрация. От там допълват, че проектът ще спомогне за облекчаване работата на служителите в администрацията, а също така и за подобряване обслужването на гражданите. Очаква се времето за изпълнение на поставените задачидейности да се съкрати.

„Ще се подобри чувствително информираността на гражданите и заинтересованите страни, относно плануваните проектни намерения и реализирани проекти, което ще доведе до по-дейно участие на гражданското общество при обществени обсъждания, предлагане на проектни идеи и съпричастност към реализираните проекти. Това ще даде пряко отражение по отношение на подобряване процеса по разработване, кандидатстване, изпълнение, управление и отчитане на проекти и като цяло, повишаване качеството на работните процеси в община Асеновград“, посочват от Общината.