Публичното обсъждане на проектобюджета за 2024 година започна днес в 14:30 ч. Първо, преди да започнат коментарите по него, зам.-кметът по финансите Теньо Манолов представи рамката на бюджета и обобщи какво включва приходната и съответно разходната част в него. Общо планираните приходи за 2024 година са в размер на близо 100 милиона лева. Тъй като бюджетът е балансиран, приходите са равни на разходите. Разчетът на средствата на общината за настоящата година бе представен по отделните пера, след което вече се пристъпи към обсъждането. Традиционно публичните обсъждания не се радват на силен интерес от страна на гражданите, но този път, може да се каже, че активността не бе никак слаба и предложенията по бюджета и инвестиционната програма не бяха никак малко.
Асфалтиране на улици, ремонт на тротоарни настилки, изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и други мерки за повишаване на безопасността на движението бяха само малка част от отправените предложения. Бе повдигнат въпросът за множеството проблеми в кв. „Горни Воден“, които години наред не се решават, като нефункционирането на здравната служба, пропаднали пътища, поддръжка на подпорните стени и др. Няколко души поискаха да се обърне внимание на паметниците, по-специално на тези на Христо Ботев и Васил Левски и стопанисването на района около тях. Проблемите с нерегламентираните сметища, с бездомните кучета, както и последните случаи на отровени животни в града също бяха поставени на дневен ред.
Няколко кметове на населени места в Асеновградско се изказаха от банката, поставяйки най-вече въпроса: защо за техните села не е предвидено нищо в настоящата инвестиционна програма. Кметовете на Мулдава, Златовръх и Избеглии попитаха защо за техните села няма включени дори и преходни обекти, отлагани от години. Според тях е недопустимо само за няколко села да се предвиждат средства, и то значителни суми, докато в други да е ясно, че няма да се извърши нищо през 2024 г.

Кметът на село Червен заяви, че той е един от доволните от предложения Разчет на капиталовите разходи или Инвестиционна програма, тъй като тя включва средства за решаване на дългогодишния проблем с водоснабдяването в населеното място.
Кметовете на селата от общината са поискали и коригирани на средствата, които получават населените места за отбелязване на празници, за неотложни ремонти и др. подобни. и споделиха, че очакват отговор и на тези искания.
А във връзка с липсата на заложени средства в инвестиционната програма за някои села зам.-кметът Теньо Манолов отговори, че приблизително 40% от нея се отнасят за малките населени места, както и че в някои от тях действително тази година няма да може да се извършат дадени дейности, но ще се работи приоритетно в други, а те ще останат за следващ период.  Част от отговора на зам.-кмета и по-скоро тона в неговото изказване също не се хареса на част от присъстващите. За някои от зададените въпроси по време на публичното обсъждане пък бе уточнено, че ще получат отговор на по-късен етап. Подробности, може да научите тази вечер в новинарската ни емисия, а цялото обсъждане очаквайте през следващата седмица по телевизия ТВ САТ КОМ.