Утре – неделя(13-ти ноември), в 12.30  часа на центъра на асеновградското село Горнослав е организиран протест.

Жители на Горнослав и собственици на имоти в селото и около него стартираха подписка със заглавие „Не на концесия за добив на мрамори и мраморна баластра в село Горнослав“.

 Подсписката се разпространява във фейсбук и вече е подписана от хора от цяла България.  В текста към подписката пише: „Подкрепете ни в нашия стремеж да запазим селата Горнослав, Червен и Долнослав! Това са селата в подножието на скалните феномени – Белинташ (Беланташ), Караджов камък , на енеолитния храмов комплекс Лопките, късноантичната и средновековна крепост Калето в с. Горнослав!“ Ние, жители на селата Горнослав, Червен и Долнослав, както и всички хора, чиито живот се е докоснал някога до този край на България, сме напълно НЕСЪГЛАСНИ с РЕШЕНИЕ № 863 ОТ 2 НОЕМВРИ 2022 г., ДВ, за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – мрамори и мраморна баластра, от находище „Делчевото – 2“, участък „Делчевото – 2 юг“, разположено в землището на с. Горнослав, община Асеновград, област Пловдив, на „ЗАПРЯНОВИ – 03“ – ООД, Асеновград.
Концесионна площ „Делчевото-2″,в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив попада в границите на защитени зони BG0001031 „Родопи Средни“ и BG0002073 „Добростан“ и от 22.06.2017 попада в буферната зона на нов тип биосферен резерват „Червената стена“, в съответствие с изискванията и принципите на Севилска стратегия на 29-та сесия на МАВ-ICC и е в разрез с Решение № ПВ-37-ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив. Подписката е адресирана  до МОСВ – София,  РИОСВ – Пловдив, Директора на РИОСВ – Пловдив Ивайло Йотков,  Областна администрация гр. Пловдив, Община Асеновград,  кмета на Община Асеновград  Христо Грудев.

Утре от 12:30ч. ще има събиране на центъра на с. Горнослав, за да се обсъди въпросът.