Нормални и безопасни пътища, незабавно предприемане на действия, свързани с належащия ремонт и възможно най-бързото привеждане на пътната отсечка Белица – Загражден в нормален за всеки европейски път вид. За това настояха днес жители на няколко от балканските села, в чиито обсег се намира силно компрометираната пътна отсечка. Своя протест срещу бездействието на институциите хората от Загражден и близките села изразиха, като затвориха за движение главния път Пловдив- Смолян – в района на Юговското ханче тази сутрин. Подробности вижте във видеото

В късния следобед от АПИ съобщиха, че една е отворената ценова оферта в обществената поръчка за избор на изпълнител за извършването на проучвателно-проектантски работи и строителството на 7,5 км от път III-8611 Белица – Загражден от км 10+430 до км 18+000. Проектът ще се изпълни със средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2019 г. Отворената ценова оферта е на допуснатия участник „ИСА 2000“ ЕООД. Предложената цена е 3 406 500 лв. без ДДС. Ценовите предложения на останалите участници в обществената поръчка не са отворени. Мотивите ще бъдат посочени в решението и протоколите от работата на комисията, оценяваща офертите. Срокът за изпълнение на проекта е 365 календарни дни. С реализирането му ще се подобрят технико-експлоатационните характеристики на третокласния път, ще се осигури безопасност на движение, ще се намалят амортизационните разходи на превозните средства и времето за пътуване. Пътят Белица – Загражден, преминава през област Смолян. Третокласният път осигурява бърза връзка на жителите на селата Баните, Давидково и Загражден с област Пловдив и е алтернатива на път II-86 Пловдив – Асеновград.