Следващият понеделник, 28-ми август, ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на община Асеновград за 2023 г. Дълго време не можеше да се стигне до гласуване на общинския бюджет, тъй като не бе приет Републиканският. Сега, след като вече има приет бюджет на национално ниво, следва и общините, включително асеновградска община, да приемат своя. Преди това обаче, както винаги, ще се проведе обсъждане, на което може да присъства всеки, който желае, и съответно да отправи своите предложения или несъгласие с проекта. Обсъждането ще започне в 14:00 ч. в зала 601 в сградата на Общината.

„Целта на обсъждането е да се запознае обществеността с това, как общинската администрация е предвидила да изразходва публичните средства, което е знак за прозрачност и диалог. Разработването и приемането на бюджета на общината е важно решение и то трябва да се взема с активното участие на местната общност. За ръководството на общината е от изключително значение хората да са информирани“, казват от градската управа, като уточняват още, че материалите по проекта на бюджета са изложени на таблото в Информационния център в сградата на Община Асеновград. Те са публикувани и на общинския сайт www.asenovgrad.bg.