13 концепции за интегрирани териториални инвестиции са одобрени на етап административно съответствие за област Пловдив. Във всяка община, потенциален бенефициент, ще бъдат проведени публични обсъждания в тази връзка. В Асеновград ще има такова на 19-ти март. 

13 от общо 14 подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции от областта са одобрени на първи етап. Изготвен е график за провеждане на публични обсъждания във всяка община, която е потенциален бенефициент. „Целта на тези събития е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост със заложените дейности, както и да вземат участие в процеса на оценка чрез онлайн анкета“, казват от Областния информационен център. Стартът ще е в Карлово на 11 март, последното събитие е на 22 март в Садово. В Асеновград обсъждането ще е на 19 март, понеделник, от 10 ч. сутринта в залата на Общинския съвет.

„След провеждане на публичните обсъждания по места, получените мнения и коментари ще бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие, който да ги вземе под внимание, преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение“, казват организаторите.

640 млн. лв. е общата индикативна стойност на исканата безвъзмездна финансова помощ за 13-тте концепции. Финансирането е чрез шест програми от фондовете на ЕС за периода 2021 – 2027 г. – „Развитие на регионите“, „Образование“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Специално в Асеновград ще бъдат обсъдени следните концепции:
– Намаляване на вторичното разпрашаване и замърсяване на въздуха на територията на общината чрез създаване на зелена инфраструктура в градска среда;
– Концепция за интегрирана териториална инвестиция на Асеновград и партньори;
– Комбинирана концепция за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, като водещ партньор тук е община Велинград;