Предстои провеждане на растителнозащитни дейности от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в железопътна секция – Пловдив. Информацията е важна най-вече за пчеларите, чиито пчели се намират в близост и са застрашени от употребата на хербициди.

В изпълнение на Наредбата за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, се уведомява, че на 25-ти април в междугарие Катуница – Асеновград ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели. Ще се пръска по железопътната линия на разстояние 6 метра от главна релса от двете страни, като пръскането ще се преустановява 6 метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони. Активното вещество е глифозат, като се посочва, че препаратът е разрешен за употреба в България, а карантинният му срок е 30 дни.

Препоръчва се всички собственици на животновъдни обекти, в случая пчелини, да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.