55-то редовно заседание на Общински съвет – Асеновград ще се проведе следващата седмица, на 20-ти септември. Според Дневния ред ще бъдат разгледани и подложени на гласуване малко повече от 20 точки. Основен акцент сред тях е проектът за Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Асеновград за 2023 г. с обща рамка близо 42 млн. лв., както и приемането на бюджета.

Следващата сряда ще се проведе септемврийската сесия на Общински съвет – Асеновград. Първоначално предоставеният Дневен ред предполага разглеждане на общо 23 предложения. Това, което се очаква да предизвика по-сериозно дискутиране е свързано с разчета за капиталовите разходи или т.нар. инвестиционна програма. Забелязва се отново, че преходните обекти са в пъти повече от новите, особено що се отнася до ремонта на уличната мрежа. Тук фигурират улици, които се залагат години наред, но така и не се стига до реалното им обновяване.

Иначе в разчета се предвиждат средства за нови детски площадки – за близо 45 хил. лв. в кв. „Изток“, до блокове „5“ и „6“; за 34 хил. лв. в кв. „Долни Воден“ и за още една в същия квартал за близо 25 хил. лв. (със същата сума ще се проектира и изгради площадка и в с. Тополово); над 72 хил. лв. ще струва тази на ул. „Спортист“ и над 62 хил. лв. – в кв. „Баба Тонка“. Предвижда се и изграждане на два фитнеса на открито – до Градския басейн и в парка на ул. „Цар Освободител“.

Като нови обекти са заложени внедряването на мерки за енергийна ефективност в системата на външно изкуствено осветление в Асеновград за над 1 млн. лв., европейско финансиране, и реконструкцията на ул. „Книжна фабрика“ и кръговото кръстовище на пътя Асеновград-Пловдив, с цел осигуряване на директна връзка към кв. „Запад“, за 71 хил. лв., осигурени от бюджета.

С бюджетни средства ще се ремонтира и Караалановото училище – тук са предвидени 322 хил. лв. Обновяването на носещата конструкция на част от централната зона на площада, заключена между улиците „Цар Иван Асен II“, „Раковска“ и Градската библиотека е за 350 хил.лв. Към разчета са включени и средствата, предвидено да бъдат придобити чрез заем, за подплощадното пространство на центъра и за новата детска градина в кв. „Баделема“, общо за над 9,5 млн. лв.

Като преходни обекти са включени закриването и рекултивацията на общинското депо за твърди битови отпадъци за почти милион и 200 хил. лв., както и втората комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за над 17 млн. и 600 хил. лв.

Ремонтът на читалище „Родолюбие“ за общо над 3,5 млн. лв. също е включен като преходен обект, а на сградата на читалище „П. Хилендарски“ за 10 хил. лв. – като нов обект. Обявени са и средствата за ремонт на спортна зала „Асеновец“, на Градския басейн, на трибуните на стадион „Шипка“.

Ето и целия проект на разчета:

А друга важна точка, включена към Дневния ред на 55-то Редовно заседание на Общинския съвет, е приемането на бюджета на Община Асеновград за 2023 г., без което разбира се не може да бъде изпълнена инвестиционната програма.