Преди седмици ви разказахме за сигнали от граждани за недовършени обекти след отстраняване на Вик аварии и отговорът, който получихме от началника на „Водоснабдяване и канализация“ по казуса.  Екипът ни реши да провери, дали наистина месец след ремонта участъка е възстановен. Резултатите след нашата проверка са следните. Първият обект на който имаше авария находящ се на кръстовището между улиците “Атанас Свещаров“ и „Стара планина“ в града е в състоянието, в което беше при предният ни репортаж, вече близо два месеца. Втората авария бе на улица „Славей“ – спукване на интернитния водпровод разположен под улицата. Там ви показахме състоянието на мястото и разказа на съсед. Месец и половина след това промяна няма. И най-скорошната на ул. „Илинден“, за която остават три дни до изтичане на възстановителния период, също се намира в разкопано състояние.

По думите на началникът на ВиК Асеновград – Валентин Тончев, срокът в който фирмата изпълнител трябва да възстанови участъка бе 30 дни. Отново отправихме запитване, каква е причината, това да не се случи в законовия срок. Отговорът, който получихме е, че през месец януари фирмата отговорник по тези проекти е в почивка. ТВ САТ КОМ ще продължи да следи въпросния казус.