Максимално сме ангажирани и е ускорена подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив“. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството по време на среща в Агенция „Пътна инфраструктура“, в която участваха представители на АПИ, кметът на Община Пловдив, заместник-областният управител на Пловдив, представители на проектантите, експерти от областната управа и др.

Институции се срещнаха в Пловдив, за да обсъдят проекта за изграждане на Околовръстния път на областния град. На срещата присъства и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Той подчерта, че през последните три години е натрупано сериозно закъснение в подготовката на проекта, поради провеждането на устройствените процедури – одобряване на проектите на ПУП – Парцеларен план за реконструкция на кръстовището за село Ягодово и за участъка от пътен възел „Скобелева майка“ до пътя Пловдив – Асеновград и съответно теренното обезпечаване на трасето. Така следва да се изгради новият лъч към Асеновградско шосе.

„Без Подробен устройствен план – Парцеларен план и отчуждени имоти не може да се издаде разрешение за строеж, въпреки че през 2022 г. е избран изпълнител и е сключен договор за строителството на Югоизточния обход на Пловдив“, каза зам.-министърът. Бе уточнено, че за да се ускори процесът, през последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси с Национална компания „Железопътна инфраструктура“ относно готовия проект за ново трасе (югоизточно от града) по направлението от пътен възел „Скобелева майка“ на север до изграденото кръгово кръстовище с Асеновградско шосе на юг.
На съвещанието в АПИ бяха отново разгледани и проектите, касаещи удвояване на съществуващия (югозападен) околовръстен път на Пловдив, с три обособени позиции, една от които и в случая обхващаща най-дългия участък за удвояване, е след края на моста над р. Марица до изграденото кръгово кръстовище с Асеновградско шосе, веднага след ж. п. линията.
Планирано е следващата работна среща във връзка с тези въпроси да е на 21-ви март в Община Пловдив.