Изграждане и ремонт на огради на две училища в Асеновград и парка в Избеглии предвиждат от градската управа. Обществената поръчка, която от градската управа вече обявиха, предвижда ремонт и надграждане на съществуваща ограда на ОУ „Христо Ботев“, състоящ се в:

– Демонтиране на стари метални мрежи по оградния зид;
– Разваляне на износена и разрушена бетонова шапка на оградата;
– Демонтиране на съществуващ каменен зид;
– Изграждане на бетонови основи и стени;
– Направа зидария от камък;
– Направа на бетонова шапка върху каменен и бетонов зид;
– Доставка и монтаж на ажурна ограда с нови цветни метални пана /съгласувано с Възложителя/;
– Натоварване и превоз стр. отпадъци на ДТБО;

Прогнозна стойност : 33 333,33 лв. без. ДДС

Другият предвиден ремонт е за ОУ „Отец Паисий“ в Асеновград , където трябва да бъде извършено:
– Разваляне на каменна и бетонова зидария;
– Натоварване на бетонови и скални маси на транспорт с багер;
– Ръчно натоварване с превоз на 50м и разтоварване на земни почви с колички;
– Тънки изкопи до 0,5 м. ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м. хоризонт;
– Кофраж за колони, чашки на колони и подобни с инвент. кофражни конструкции;
– Изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност ф 6- 12мм;
– Доставка и полагане на армиран бетон клас В 15 с автобетонпомпа за армирани стени и прегради;
– Доставка и монтаж на стоманени планки в ж. б. плочи
– Доставка и монтаж на пана 250/160 вис. метални изработени от шина и винкел /ажурна част/
– Укрепване на подпорна стена
– Изработка и монтаж на място на предпазен охранителен парапет
– Натоварване и превоз стр. отпадъци на ДТБО;

Прогнозна стойност: 21 326,62 лева без ДДС.
Изграждането на ограда на парк на ул.“Преловска“ в с.Избеглии ще изисква следните строително монтажните дейности:
– Направа на основи за отрада;
– Доставка и монтаж на оградни пана с височина 0,75 м., поцинковани с ПВЦ покритие;

Прогнозна стойност : 12 500 лв. без ДДС

Срокът за изпълнение е не по-дълъг от 30 календарни дни за всеки отделен обект, като изпълнението на строително-монтажните работи започва след получаване на възлагателно писмо за конкретния обект, при осигурено финансиране. Методиката за определяне на комплексната оценка и при тази поръчка ще е: „Икономически най-изгодната оферта на база оптимално съотношение качество-цена, което ще се оценява въз основа на цена и показатели, включващи качествени, екологични или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката”. Срокът за подаване на оферти е до 4.12.2017, а те ще бъдат отворени от комисия на следващия ден – 5.12.2017.