След проведено заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране бе прието проекторешение за изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2024г. Увеличението влиза в сила от 1-ви януари 2024г. и обхваща цялата страна. Изменението през 2024 г. спрямо 2023 г. за областите, които се обслужват от Пловдивското дружество – „Водоснабдяване и канализация“ е 12,3 %. До 31-ви декември предходната година действащата комплексна цена на ВиК услугите за нашата Община е била близо 3,05 лв. с ДДС. След увеличението за 1 куб. вода потребителите в региона ще заплащат 3,42 лв. с ДДС. Като това е стойноста за битовите и приравнените към тях потребители. Промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване ще заплащат различна сума.

От Комисията за енергийно и водно регулиране обясниха високите проценти на поскъпването с това, че през миналата година цените на част от водните дружества не са били актуализирани заради неизпълнение на инвестиционната програма. Така с натрупаната инфлация, предвиденото 15% увеличение на заплатите на ВиК служителите и поскъпването на електроенергията налагат това увеличението на ВиК услугите.