Сградите на ул. „Васил Левски“ №1 – бл. „Снежанка“; ул. „Речна“ №2, 4, 6, 8 и 10; ул. „3-ти март“ №2 – блокът на ДНА; кв. „Изток“ – бл. №7; кв. „Запад“ – бл. №7/5, бл. „Възход“ – това са блоковете, чиито проектни предложения, подадени от Община Асеновград по програмата за саниране, са одобрени. Общо 20 са изпратените такива от асеновградска община, 6 от тях са получили най-висок брой точки и съответно ще бъде отпуснато финансиране за тяхното обновяване. „Останалите 14 сгради са в резервния списък с проектни предложения. Няма отхвърлени такива, сред изпратените от община Асеновград“, казват от Общината.

Общо одобрените по програмата многофамилни жилищни сгради у нас са точно 756. Те се намират в 102 общини. По процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз са подадени над 3000 проектни предложения от 152 общини на обща стойност почти 4 млрд. лв. лв. Тази сума надхвърля близо 4 пъти разполагаемия бюджет. Така близо 2200 сгради са включени в резервния списък с проектни предложения, а отхвърлени, като неотговарящи на изискванията, са 119 такива.

Още в началото на 2024 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ. Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от I етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II . За него е предвиден бюджет в размер на над 280 млн. лв. Одобрените за участие в този етап на процедурата обаче ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Крайният срок за кандидатстване е 16-ти януари 2024 г., но се очаква той да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г.

Списък с класираните:

https://www.asenovgrad.bg/uploads/MyDocuments//spisak-odobreni.pdf

Списък с резервите:

https://www.asenovgrad.bg/uploads/MyDocuments//spisak-rezerwi.pdf