Както се очакваше, дебат между съветниците на заседанието на местния парламент днес, предизвика предложението за поемане на дългосрочен общински дълг. Някои бяха „за“, други – „против“, представяйки своите доводи. 

Точка 19 от Дневния ред или първата точка към Комисията по Бюджет и финанси се оказа ябълката на раздора на юлското заседание на Общински съвет-Асеновград. Съветниците трябваше да вземат решение дали да подкрепят намерението за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 9,5 млн. лв. за реализирането и по-скоро довършването на двата проекта – за новата детска градина в кв. „Баделема“ и за превръщането на подплощадното пространство на центъра в паркинг и търговска зона. Съответно положителното решение предполага делегиране на права на кмета на града за сключване на договора за кредит и всичко останало, свързано с действията по поемането на дълга.
Още в началото стана ясно, че комисията не подкрепя проекта за решение. След това започнаха изказванията от банката. Първи своето мнение сподели Божидар Малинов от БСП. Той уточни, че е един от тези, които не подкрепят докладната-записка.
Специално за новата детска градина, Малинов уточни, че довършването й не би трябвало да е толкова спешно от гледна точка на недостига на места в детските заведения в града. Според него и сега остават свободни места, след като се заемат тези от всички подали заявление за прием. Проблемът е по-скоро в разпределението на тези места. Малинов бе категоричен, че не е морално да се тегли такъв кредит в края на мандата, което всъщност заявиха и повечето съветници, изказали се от банката днес.
Зам.-кметът инж. Стоян Димитров отговори, че единственото, от което е продиктувано искането за този кредит, е фактът, че ако до 2024 г. няма готова детска градина, ще трябва да се върнат вече отпуснатите за нея 3 млн.лв. Димитров допълни, че продължава да се търси и друго финансиране. Чака се да бъде приет държавният бюджет и ще се говори отново за отпускане на средства от държавата. Така е възможно да не се тегли цялата спомената сума, а само размерът, който не достига.

Колкото до заема за подплощадното пространство:

Божидар Малинов зададе въпрос търси ли се вариант за публично-частно партньорство за бъдещия стар Търговски център, вместо да се тегли кредит. Той припомни как по подобен начин е функционирал познатият „Подлез“ преди. според димитров обаче при подобно партньорство винаги губеща е публичната част, а печели частната. В същото време той заяви, че е особено важно подплощадното пространство да се реализира, за да се обособи там и тоалетна, липсваща в момента на центъра, като допълни, че необитаваното място на този етап вече започва да прилича на тоалетна и е недопустимо да се остави в този вид.

Ферди Кадир започна с това, че ДПС не одобрява този кредит, особено месеци преди изборите. Градът обаче има нужда от нова детска градина според него и Движението за права и свободи винаги подкрепя подобни решения. Не е целесъобразно обаче да се търси такова финансиране, след като няма инвестиционна програма все още.

В дебата се включи и Екатерина Гешева от БСП. Тя предложи решението, как  да се процедира с довършването на детската градина и съответно подплощадното пространство, да се остави на тези, които ще бъдат в новия мандат.

Постепенно темата за кредита малко се измести, стигна се и до предложение за прекратяване на дебата, но то не бе прието и той продължи още известно време. За да се стигне до гласуването вече и на самото предложение за поемане на дългосрочен общински дълг:

17 гласуваха „За“, 14 – „Против“, двама се въздържаха. Така предложението бе прието.

И тъй като то бе подкрепено и от представители на ДПС, Ферди Кадир уточни, че това не е позицията на ДПС.

Думата след гласуването взе и кметът д-р Христо Грудев, който благодари на всички, решили да подкрепят предложението.

Целия дебат „За“ и „Против“ дълга може да гледате утре от 18:00 ч. по телевизия ТВ САТ КОМ.