Градският парк, в който се намира паметника на патрона на Асеновград, е едно от малкото места в града, където има тревни площи и обособени зони за игра на деца. Притеснени родители се свързаха с ТВ САТ КОМ, за да ни сигнализират за техните опасения относно състоянието на каменната стена на река „Чая“ от страната на парка, и по-конкретно за места с липсваща оградна стена. Според тях тези дупки могат да са причина и да доведат до сериозен злополучен инцидент, с някое дете играещо в тревата в близост до стената.  Отправихме питане към градската управа дали са осведомени за ситуацията, предвижда ли се извършване на ремонтни дейности по стенната речна конструкция, която и от другия бряг на реката е видимо разрушаваща се. Отговорът, който получихме от Общинска администрация е, че „Община Асеновград е одобрена за финансиране на обект за укрепване на двата бряга на реката, т.е. за реновиране на стените, укрепването им, където е необходимо, тампониране (където е необходимо) и възстановяване на горното ниво на стените.“ От отговора не става ясно кога ще се извърши това.