Стартира ежегодният конкурс за 2022 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. През последните години, благодарение на нея, в асеновградско бяха изградени кътове за отдих, фитнеси на открито и други подобни.

Общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие са допустимите по програмата бенефициенти. За последните няколко години на територията на община Асеновград бяха одобрени няколко проекта, участващи в конкурса „Чиста околна среда” – като например този в ДГ „Асенова крепост”. Тук със средства, осигурени по ПУДООС, бе обособено истинско зелено кътче, изпълнено с цветя, дървета и въобще много зеленина, сред която малчуганите в градината могат да прекарат приятни занимания на чист въздух.  С подобни средства обновиха външните си пространства и още детски градини в асеновградско – като тази в кв. „Долни воден” и ДГ „Дружба. Одобрени проекти имаше и в няколко села – в Леново бе изграден кът за отдих с беседка и пейки, в селата Златовръх и Избеглии – фитнеси на открито. Сега  в края на ноември миналата година управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 млн. и 500 хил.  лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2022 г.”. Ще се търси най-оригиналният и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Уточнява се, че средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени така:

– За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС и обща стойност – 2 000 000 лв.; Тук крайният срок за участие изтича на 4-ти март;

– За проекти на училища, детски градини и центрове за развитие – до 7 500 лв. с ДДС, на обща стойност – 1 500 000 лв.; Може да се кандидатства до 18-ти февруари;

Какви ще са тазгодишните проекти на институции от Асеновград и кои от тях ще бъдат одобрени, предстои да разберем.