Първоначално предоставеният Дневен ред за 6-то Редовно заседание на Общински съвет-Асеновград включва общо 46 предложения и 4 доклади и отчети, предоставени за сведения. Сред точките, както винаги, има такива, които не се очаква да породят дискусия, но по време на февруарската сесия следва да бъде приет Бюджет 2024 на Общината, както и Разчетът за капиталовите разходи или т.нар. Инвестиционна програма за настоящата година. Очаквано, тези две точки ще бъдат акцентът на заседанието. Припомняме, че публичното обсъждане на бюджета и разчета се радваше на силен интерес и по време на него бяха зададени доста въпроси, като съответно бяха направени и предложения какво да се добави към Инвестиционната програма. От представената такава сега виждаме, че част от тези предложения са включени, като наложащият ремонт на здравната служба в кв. „Горни Воден“, на подпорни стени, на ул. „Св. Кирик“ и др. , включително и се предвиждат ремонтни дейности на улици в повече села в Асеновградско – нещо, за което настояваха кметове на населени места, оставени извън програмата тази година. И така общата рамка на предвидените капиталови разходи възлиза на близо 48 млн. лв., заедно със средствата по оперативните програми, които надхвърлят по размер бюджетните средства. Сред по-сериозните суми, които се предвиждат за новите обекти, са тези за изграждане на фотоволтаична система на сградата на Общината, ремонт на залата на Общинския съвет, на дворното пространство на ДГ „Никола Вапцаров“, изграждане на довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Червен и др. За някои основни ремонти на улици също се предвиждат значителни суми между 100 и 400 хил.лв.
Преходните обекти, останали неизпълнени до момента, също не са малко. Част от тях са свързани с обновяване на дворното пространство на Дневния център за деца с увреждания, изграждане на водопровод и канализация в новия кв. „Баделема“ и др. Отново е заложен и ремонтът на Караалановото училище в размер на 300 хил.лв., а също така и мащабните ремонти на новата детска градина, на подплощадното пространство на центъра и на читалище „Родолюбие“. Заложена е и сумата от 60 хил. лв. за автомобил за нуждите на общинската администрация.

Ето и цялата докладна-записка, съдържаща Инвестиционната програма:

Инвестиционна програма

А относно Бюджета на община Асеновград, трябва да кажем, че той е в размер на близо 100 млн. лв., като най-голям относителен дял на разходите има функция „Образование“ – предвидените средства са в размер на 46 млн.лв., като почти всички са от държавни приходи.
Кои пера от бюджета и инвестиционната програма ще бъдат подложени на обсъждане, ще разберем на 28-ми февруари. Заседанието на Общинския съвет започва в 9 ч. сутринта и ще бъде излъчвано НА ЖИВО по телевизия ТВ САТ КОМ.